Nárok na dovolenku v roku 2014?

Na koľko dovolenky máte nárok v roku 2014?

Základná výmera dovolenky je štyri týždne. Zamestnanci, ktorí dovŕšia v tomto roku 33 rokov, majú nárok až na päť týždňov. Pozrite sa, za akých podmienok pripadá dovolenka pracujúcim s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom a zamestnancom pracujúcim na zmeny.

Nárok na dovolenku za kalendárny rok alebo na jej pomernú časť má len ten zamestnanec, ktorého pracovný pomer k tomu istému zamestnávateľovi nepretržite trvá celý kalendárny rok a v tomto kalendárnom roku výkon práce trvá aspoň 60 dní v kalendárnom roku.
Čítať viac

Kontakt

Šťastie spočíva v harmónii toho, čo hovoríte, čo robíte a čím ste.

Móhandás Karamčand Gándhí