Na základe zmluvy o dočasnom pridelení zamestnancov bude zabezpečovať spoločnosť výber a vyhľadávanie vhodných kandidátov, mzdovú agendu a vyplácanie miezd zamestnancom. Podľa klientom vypísanej špecifikácie pracovného miesta agentúra vyhľadá kandidátov, ktorí budú spĺňať všetky predpoklady pre obsadenie pracovného miesta. Týchto zamestnancov zamestnáva a celú mzdovú agendu zabezpečuje agentúra s tým, že organizácia a firma je zodpovedná za riadenie, zaúčanie a náplň práce zamestnancov. Spoločnosť taktiež poskytuje tieto služby:

 • dlhodobý personálny prenájom (nad 1 rok)
 • krátkodobý personálny prenájom (do 1 roku)
 • prenájom zamestnancov just in time (prenájom na dohodu resp. na vykonanie diela)
 • výber zamestnancov podľa požiadaviek zákazníka
 • personálne služby
 • zamestnávanie cudzincov

Produkt a personál

Produktom je služba, sprostredkovanie zamestnania

 • vybavovanie prechodných pobytov
 • spracovanie podkladov potrebných pre cudzineckú políciu
 • poskytovanie dočasných/ sezónnych zamestnancov
 • poskytovanie pracovno-právneho poradenstva
 • sprostredkovanie zamestnania do rôznych krajín
 • brigádnicky servis
 • školenia, rekvalifikácia,
 • dlhodobý personálny prenájom (nad 1 rok)
 • krátkodobý personálny prenájom (do 1 roku)
 • prenájom zamestnancov just in time (prenájom na dohodu resp. na vykonanie diela)
 • výber zamestnancov podľa požiadaviek zákazníka
 • komplexné služby v konzultingu pre všetky oblasti ľudských zdrojov
  • permanent recruitment,
  • executive search,
  • training and development,
  • compensation and salary systems,
  • outplacement služby


 

Personálny leasing ( dočasné zamestnanie ) je hlavnou službou našej firmy. Je to flexibilné a efektívne riešenie ekonomickej stránky získavania ľudského kapitálu vo firmách, pokiaľ klient potrebuje dočasne zvýšiť počet pracovníkov, no nechce ich z rôznych dôvodov vziať do pracovného pomeru. Je to jedno z najvyužívanejších riešení z hľadiska ekonomickej stránky a cash flow v oblasti ľudských zdrojov akéhokoľvek druhu spoločnosti. Znamená dočasný prenájom pracovníkov firmy, ktorí vykonávajú dohodnutú prácu u zmluvného klienta. Prebieha tromi spôsobmi – prezamestnanie existujúcich zamestnancov, nájdením nových zamestnancov alebo prezamestnanie zamestnancov, ktorých si firma práve našla.

Ako prebieha personálny leasing:

 • vyhľadanie, výber a zazmluvnenie pracovníkov
  na požadovanú prácu
 • prezamestnanie existujúcich zamestnancov
  ( tzv. pay roll ) alebo prezamestnanie zamestnancov, ktorých si klient už našiel
 • vedenie mzdovej a personálnej agendy pracovníkov až do ukončenia dočasného pridelenia na pracovné miesto

Výhody personálneho leasingu:

 • možnosť väčšej koncentrácie na hlavný predmet činnosti spoločnosti
 • odbúranie neustáleho vyhľadávania nových zamestnancov (výberu
  a vyhľadávaniu zamestnancov sa venuje agentúra dočasného zamestnávania)
 • zníženie objemu administratívy spojenej so zmenami v rámci tímov, rýchlosť
  a flexibilita
 • zaujímavá cenová politika
 • zníženie fluktuácie
 • zachovanie statusu malej, resp. strednej spoločnosti
  s potenciálom veľkej spoločnosti
 • navýšenie cash flow o dobu, ktorá vznikne rozdielom medzi výplatným termínom miezd
  a termínom úhrady za poskytnutú službu

Recruitment je vyhľadávanie a výber vhodných kandidátov na trvalý pracovný pomer na základe požiadaviek našich klientov. Podľa ich požiadaviek pripravujeme prvotný výber uchádzačov, testovaním a pohovorom určujeme ich osobnostné, manažérske a ostatné požadované kompetencie. Našim klientom poskytujeme niekoľkoročné skúsenosti pri výbere kompetentných pracovníkov. Vaše požiadavky na budúceho pracovníka nás zaujímajú do posledných detailov.

Ako prebieha recruitment:

 • na základe dohovoru s klientom určíme kritériá výberu – špecifiká pracovného miesta, pracovné podmienky, popis pracovnej činnosti
  a požiadavky na kandidáta, ostatné kritériá…
 • výber vhodnej stratégie získavania kandidátov
 • selekcia a výber najvhodnejšieho kandidáta na pracovné miesto
 • selekcia a výber najvhodnejšieho kandidáta na pracovné miesto
 • vyhodnotenie výberového procesu – kvalita kandidáta, komunikácia s kandidátmi
  i zadávateľom, spokojnosť klienta…

Hlavné výhody recruitmentu:

 • úspora nákladov a času spojených s vyhľadávaním vhodného kandidáta – nábor, spracovanie a osobné pohovory, selekcia podľa životopisov, testovanie…
 • spolupráca so skúsenými odborníkmi v oblasti personalistiky
 • zníženie objemu administratívy spojenej so zmenami v rámci tímov,
  rýchlosť a flexibilita

Vyhľadávanie manažérov, top manažmentu, riadiacich pracovníkov a iných vrcholových pracovníkov, ktorí Vašej spoločnosti pomôžu na ceste k cieľu. Profesionáli na týchto pozíciách často nepremýšľajú o zmene až dovtedy, kým ich niekto neosloví. Maximálna diskrétnosť je pri executive recruitment veľmi dôležitá.

Executive recruitment proces:

 • najskôr od nás získate komplexný prehľad na trhu
 • ďalej informácie o tom, kto pracuje v konkurenčných firmách
 • v ďalšej fáze rozhovorov s našimi konzultantmi získate detailné informácie
  o možných kandidátoch
 • sprevádzame Vás pri uzatváraní zmlúv s najvhodnejším kandidátom
 • našim klientom zaručujeme, že nikdy nekontaktujeme a nepreberáme ich zamestnancov

Outsourcing je proces, pri ktorom spoločnosť deleguje vedľajšie činnosti a prácu zo svojej internej štruktúry na externú organizáciu špecializovanú na vykonávanie týchto operácií. Využitím outsourcingu môžu byť personálne oddelenia zoštíhlené na malý počet zamestnancov, ktorých jedinou zodpovednosťou je dozerať na plnenie kontraktu a komunikovať s poskytovateľom outsourcingu. Outsourcing je prostriedkom, ktorý umožňuje manažérom sústrediť sa na kľúčové oblasti podnikania, venovať svojmu “core businessu”.

 

Verím, že naše služby budú najlepšie pretože máme ľudský prístup a držíme sa hesla:

“ Ak pracuješ len pre peniaze, nikdy sa ti to nepodarí, ale ak máš rád to čo robíš
a vždy kladieš zákazníkov na prvé miesto, úspech bude tvoj.” :)
Ray Kroc

Kontakt

Šťastie spočíva v harmónii toho, čo hovoríte, čo robíte a čím ste.

Móhandás Karamčand Gándhí