Zá­leží nám na ochrane Vášho sú­kro­mia

Spoločnosť ACTIVE JOB, s.r.o. údaje spracúva ako prevádzkovateľ aj ako sprostredkovateľ údajov a svoje povinnosti súvisiace s nariadením GDPR (General Data Protection Regulation) berieme veľmi vážne. Zaväzujeme sa dodržiavať Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 Smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ je osoba, ktorá spracúva osobné údaje dotknutej osoby (Vás). Prevádzkovateľom je spoločnosť ACTIVE JOB, s. r. o., so sídlom Mariánske námestie 15, 010 01  Žilina, IČO: 47 757 485, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel SRO, vložka č. 62290/L (ďalej ako “ACTIVE JOB”). V prípade, ak máte akékoľvek otázky, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom elektronickej pošty na adrese info@activejob.sk alebo telefonicky na čísle 00421 (0) 910 971 920 alebo klasickou poštou na našu adresu ACTIVE JOB, s. r. o., Mariánske námestie 15, 010 01  Žilina.

2. Používateľ

Používateľom ste Vy, pretože Vaše osobné údaje spoločnosť ACTIVE JOB spracúva.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ak nám pošlete otázku cez náš kontaktný formulár, potom budú Vami poskytnuté údaje uložené na emailovom serveri a budú použité len na zodpovedanie Vašej žiadosti. Vaše údaje nebudú postúpené trením stranám a nebudú použité ani na reklamné účely. Všetky údaje poskytnuté prostredníctvom formulára sa vymažú automaticky najneskôr po 6 mesiacoch.

 

FORMULÁR ŽIADOSTI UCHÁDZAČA

Ak nám pošlete žiadosť uchádzača o zamestnanie prostredníctvom nášho formulára alebo mailom, zaväzujeme sa aj tu k dodržiavaniu GDPR EÚ a k tomu, že Vaše údaje použijeme len za účelom prijatia do pracovného pomeru, ktoré ACTIVE JOB, s.r.o. sprostredkuje. Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám bez Vášho súhlasu a budú uložené len interne.

Vaše údaje budú uschované po dobu 1 roka od prijatia žiadosti o zamestnanie a potom budú vymazané. Ak by sme v tomto období mali voľné pracovné miesto vhodné pre Váš profil, spojíme sa s Vami. Na adrese info@activejob.sk máte možnosť kedykoľvek využiť právo na odvolanie súhlasu, ako aj právo na informácie, opravu a vymazanie údajov.

 

FACEBOOK PIXEL

V rámci nášho vystupovania na internete používame “Pixel činnosti používateľov” spoločnosti
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).
Tak sa dá sledovať správanie používateľov, potom ako sú kliknutím na facebookovú reklamu presmerovaní na webovú stránku prevádzkovateľa. Tento proces slúži na vyhodnotenie účinnosti facebookových reklám na štatistické účely a účely výskumu trhu a môže prispieť k optimalizácii budúcich reklamných opatrení. Získané dáta sú pre nás anonymné, neponúkajú nám teda žiadne závery na identitu používateľov. Avšak spoločnosť Facebook údaje ukladá a spracúva, takže spojenie ku príslušným profilom používateľa je možné a spoločnosť Facebook môže používať tieto údaje na vlastné reklamné účely podľa smernice o používaní údajov spoločnosti Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Spoločnosti Facebook, ako aj jej partnerom môžete umožniť zapnutie reklamných oznámení na Facebooku a mimo neho. Na tento účel môže byť ďalej na Vašom počítači uložený súbor cookie. Tu sa môžete odvolať proti používaniu Facebook Pixel: http://www.aboutads.info/choices/

 

GOOGLE ANALYTICS

Používame Google Analytics, webovú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google používa cookies. Informácie vytvorené súbormi cookie o používaní online ponuky prostredníctvom používateľov sa spravidla prenášajú a ukladajú na server spoločnosti Google v USA.

Spoločnosť Google použije tieto informácie v našom zastúpení na vyhodnotenie našej online ponuky prostredníctvom používateľov, na zhotovenie správ o aktivitách v rámci tejto online ponuky a na poskytnutie ďalších služieb spojených s používaním tejto online ponuky a používania internetu pre nás. Pritom sa môžu zo spracovávaných dát vytvoriť pseudonymné užívateľské profily používateľov.

Používame Google Analytics iba s aktivovanou anonymizáciou IP. To znamená, že spoločnosť Google skráti IP adresy používateľov v rámci členských štátov EÚ alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o EHS. Len vo výnimočných prípadoch sa prenesie plná IP adresa na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. Spoločnosti Google nespája IP adresu sprostredkovanú prehliadačom používateľa s inými údajmi.

Používatelia môžu zakázať ukladanie cookies príslušným nastavením svojho softvéru prehliadača; používatelia môžu okrem toho zakázať zhromažďovanie údaje vytvorené prostredníctvom cookies, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie online ponuky, spoločnosťou Google, ako aj zakázať ich spracovanie spoločnosťou Google, tým že si na nasledujúcom odkaze stiahnete a nainštalujete dostupné plugin prehliadača: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ďalšie informácie o využívaní dát spoločnosťou Google na reklamné účely, o možnostiach nastavenia a odvolania súhlasu nájdete na webových stránkach spoločnosti Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („Využívanie dát spoločnosťou Google, pri vašom používaní webových stránok alebo aplikácií našich partnerov“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Použitie údajov na reklamné účely“), http://www.google.de/settings/ads („Správa informácií, ktoré Google používa na zobrazenie reklamy“) a http://www.google.com/ads/preferences/ („Určte, ktoré reklamy vám má Google zobrazovať“).

KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA SPRACOVANIE ÚDAJOV A NA KOHO SA MÔŽEŠ V PRÍPADE OTÁZOK OBRÁTIŤ?

Za spracovanie údajov je zodpovedná spoločnosť:

ACTIVE JOB, s.r.o.
Mariánske námestie 15
010 01  Žilina

V prípade dopytov týkajúcich sa ochrany údajov sa obráťte, prosím, na: info@activejob.sk alebo telefonicky na čísle 00421 (0) 910 971 920 alebo klasickou poštou na našu adresu ACTIVE JOB, s. r. o., Mariánske námestie 15, 010 01  Žilina.

Kontakt

Šťastie spočíva v harmónii toho, čo hovoríte, čo robíte a čím ste.

Móhandás Karamčand Gándhí