Dohody – Zákonník práce (zmeny od 1.7.2014)

Od 1.7.2014 sa zásadným spôsobom mení Zákonník práce, pokiaľ ide o dohody.

  • dohody o pracovnej činnosti,
  • dohody o brigádnickej práci študentov a
  • dohody o vykonaní práce

od 1.7.2014 platí, že je možné uzatvárať ich len na dobu určitú a to najdlhšie na 12 mesiacov (1 rok, resp. 365 kalendárnych dní).

Ak vo firme už máte dohodárov, u ktorých ste dohody začali pred 1.7.2014, tak pre tieto dohody platí, že trvať môžu najneskoršie do 30.6.2015 – a ak neskončia pred týmto dátumom, 30.6.2015 musia skončiť “natvrdo”. 

Čo v prípade, že máte záujem pokračovať s “dohodárom” aj po vypršaní 12 mesiacov?
V takomto prípade okamžite po skončení dohody môžete s tou istou osobou uzatvoriť od ďalšieho dňa novú dohodu. Po formálnej stránke musí ísť o novú dohodu, nie je možné pokračovať v starej dohode ani starú dohodu nejako predĺžiť. Čiže musí existovať úplne nová dohoda. To, že obsahom dohody bude rovnaká práca, aká bola obsahom predošlej dohody, nie je problém.
Čítať viac

Kontakt

Šťastie spočíva v harmónii toho, čo hovoríte, čo robíte a čím ste.

Móhandás Karamčand Gándhí