Dohody – Zákonník práce (zmeny od 1.7.2014)

Od 1.7.2014 sa zásadným spôsobom mení Zákonník práce, pokiaľ ide o dohody.

  • dohody o pracovnej činnosti,
  • dohody o brigádnickej práci študentov a
  • dohody o vykonaní práce

od 1.7.2014 platí, že je možné uzatvárať ich len na dobu určitú a to najdlhšie na 12 mesiacov (1 rok, resp. 365 kalendárnych dní).

Ak vo firme už máte dohodárov, u ktorých ste dohody začali pred 1.7.2014, tak pre tieto dohody platí, že trvať môžu najneskoršie do 30.6.2015 – a ak neskončia pred týmto dátumom, 30.6.2015 musia skončiť “natvrdo”. 

Čo v prípade, že máte záujem pokračovať s “dohodárom” aj po vypršaní 12 mesiacov?
V takomto prípade okamžite po skončení dohody môžete s tou istou osobou uzatvoriť od ďalšieho dňa novú dohodu. Po formálnej stránke musí ísť o novú dohodu, nie je možné pokračovať v starej dohode ani starú dohodu nejako predĺžiť. Čiže musí existovať úplne nová dohoda. To, že obsahom dohody bude rovnaká práca, aká bola obsahom predošlej dohody, nie je problém.
Čítať viac

Nárok na dovolenku v roku 2014?

Na koľko dovolenky máte nárok v roku 2014?

Základná výmera dovolenky je štyri týždne. Zamestnanci, ktorí dovŕšia v tomto roku 33 rokov, majú nárok až na päť týždňov. Pozrite sa, za akých podmienok pripadá dovolenka pracujúcim s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom a zamestnancom pracujúcim na zmeny.

Nárok na dovolenku za kalendárny rok alebo na jej pomernú časť má len ten zamestnanec, ktorého pracovný pomer k tomu istému zamestnávateľovi nepretržite trvá celý kalendárny rok a v tomto kalendárnom roku výkon práce trvá aspoň 60 dní v kalendárnom roku.
Čítať viac

Ako sa zamestnať

ako sa zamestnať

Ako si nájsť prácu?

Tak ako aj naši pracovníci riešia rozmanité úlohy, rôznorodá je aj naša ponuka pracovných miest. Či už máte výučný list, maturitu, vysokú školu alebo rozsiahle pracovné skúsenosti, ponúkame vám prácu šitú na mieru.

Online sprostredkovanie údajov a informácií robí proces uchádzania sa o pracovné miesto pre obe strany rýchlejším a efektívnejším. Po odoslaní formulára sa s vami v najbližšom čase skontaktuje e-mailom alebo telefonicky náš personalista. Nakoľko sa o jednotlivé pracovné pozície uchádza väčší počet kandidátov, prosíme o trpezlivosť.

V závislosti od samotnej pozície sa môže odlišovať aj samotný výberový proces. Základným predpokladom je takzvaná online žiadosť prostredníctvom nášho registračného formulára.
Pri výrobných pozíciach sa výberový proces štandardne skladá z osobného pohovoru s personalistom a koordinátorom. V závislosti od pozície môže byť doplnený o testy zručnosti.
Výberové konanie pre nevýrobné pozície pozostáva z osobného pohovoru, kde časť môže byť vedená v cudzom jazyku.

Čítať viac

Príprava na pohovor

pohovor

Reagovali ste na pracovnú ponuku v nejakej firme a pozvali vás na pohovor? Znamená to, že ste ich svojím životopisom či motivačným listom zaujali. Teraz je dôležité pripraviť sa na pohovor nielen tak, aby ste nič nepokazili, ale hlavne, aby ste na ňom zapôsobili a vaša šanca na získanie pracovného miesta sa tak zvýšila.

Čítať viac

Kontakt

Šťastie spočíva v harmónii toho, čo hovoríte, čo robíte a čím ste.

Móhandás Karamčand Gándhí