Reagovali ste na pracovnú ponuku v nejakej firme a pozvali vás na pohovor? Znamená to, že ste ich svojím životopisom či motivačným listom zaujali. Teraz je dôležité pripraviť sa na pohovor nielen tak, aby ste nič nepokazili, ale hlavne, aby ste na ňom zapôsobili a vaša šanca na získanie pracovného miesta sa tak zvýšila.

V deň pohovoru

Príchod

Aby ste v deň pohovoru nepokazili prvý dojem, príďte s dostatočným predstihom.
Ak lokalitu nepoznáte, dopredu si pozrite na mape, kde sa nachádza, prípadne si mapu vytlačte.
Ak idete autom, vopred si zistite parkovacie možnosti.
Vždy počítajte s určitou rezervou pre prípad neočakávaných situácií, ako sú dopravná zápcha alebo meškajúci autobus.
Majte pri sebe telefónne číslo kontaktnej osoby, aby ste jej mohli oznámiť, ak náhle nemôžete prísť alebo budete meškať.

Oblečenie

Deň pohovoru je pravdepodobne prvýkrát, keď sa osobne stretávate s potenciálnym zamestnávateľom. Musíte preto zanechať aj dobrý vizuálny dojem, ktorý tvoria oblečenie a vystupovanie. Aj keď primeranosť oblečenia závisí od pracovnej pozície, dámy nič nepokazia kostýmom, šatami alebo elegantnými nohavicami s blúzkou. Páni zas elegantné nohavice kombinujú s košeľou, kravatou, prípadne aj oblekom.

Dobré rady

Nezabudni si priniesť občiansky preukaz, životopis, prípadne aj vytlačenú pracovnú ponuku a blok s perom na písanie poznámok.
Ak vás požiadali priniesť nejaké materiály (napr. diplomy), nezabudnite na ne.
Pred pohovorom nefajčite, cigaretový dym z vás pôjde ešte aj niekoľko minút po dofajčení.
Ak máte žuvačku v ústach, vyhoďte ju.
Vypnite si mobilný telefón.

Priamo na pohovore

Pohovor sa začína zvítaním, pri podaní ruky ju primerane stisnite a pozerajte sa do tváre osoby. Počas rozhovoru udržujte očný kontakt. Uvoľnite sa, spolupracujte, snažte sa rozvíjať dialóg a navodiť príjemnú atmosféru.

Na odpovede si nechávajte dostatočný čas, nechajte druhú osobu dohovoriť, neskáčte jej do reči. Odpovedajte na každú otázku, aj keby ste odpoveď na ňu mali napísanú v životopise.
Vyhýbajte sa vágnym odpovediam (napr. Môže byť, Niečo podobné som už robil) a nič nehovoriacim všeobecným frázam (napr. som flexibilný, tímový hráč).
Spomeňte vaše konkrétne skúsenosti a situácie. Pracovný pohovor je miesto, kde máte väčší priestor hovoriť o svojich schopnostiach a vlastnostiach.
V závere pohovoru zvyčajne dostanete priestor pre vaše otázky. Neostávajte ticho a majte pripravené otázky dopredu. Personalisti zvyčajne sledujú počet a hlavne kvalitu otázok. Je totiž indikátorom vašej motivácie ako aj pripravenosti na pohovor.

Ak pohovor prebieha v rámci personálnej agentúry, pýtajte sa na presnú pracovnú dobu, odmeňovanie, benefity, pracovné prostredie, organizačnú štruktúru, tím, nadriadených, firemnú kultúru, možnosti rozvoja a rastu.

Ak ide o pohovor už priamo v danej spoločnosti s personálnym oddelením alebo manažérom, pýtajte sa na bližší popis pracovného dňa, ktorý vám slúži na dokreslenie pracovnej pozície a náplne práce, firemnú kultúra, tím, vzťahy, zodpovednosti. V tomto prípade je vhodnejšie pýtať sa na odmeňovanie, výšku platu, pracovnú dobu, benefity a pod. až v ďalšom kole.

Na konci pohovoru by ste mali vedieť nasledovné veci:

  • Čo je náplňou práce na pozícii?
  • Ako firma pracuje s ľuďmi?
  • Kedy je plánovaný predbežný nástup?
  • Aký dlhý bude výberový proces, koľko kôl?
  • Kedy môžete očakávať vyrozumenie?
  • Aký je ďalší postup?
  • Či je potrebné dodať doplňujúce materiály?
  • Či je potrebné ísť na testy (odborné, jazykové, psychologické)?
  • A úplne na záver si pýtajte spätnú väzbu na seba. Dáte tým najavo, že máte záujem počuť o sebe, dokážete byť sebakritický, prijať a spracovať spätnú väzbu, na druhej strane máte záujem sa rozvíjať.