Služby pre zamestnávateľov

Na základe zmluvy o dočasnom pridelení zamestnancov bude zabezpečovať spoločnosť výber a vyhľadávanie vhodných kandidátov, mzdovú agendu a vyplácanie miezd zamestnancom. Podľa klientom vypísanej špecifikácie pracovného miesta agentúra vyhľadá kandidátov, ktorí budú spĺňať všetky predpoklady pre obsadenie pracovného miesta. Týchto zamestnancov zamestnáva a celú mzdovú agendu zabezpečuje agentúra s tým, že organizácia a firma je zodpovedná za riadenie, zaúčanie a náplň práce zamestnancov.

Poskytujeme tieto služby

 • dlhodobý personálny prenájom (nad 1 rok)
 • krátkodobý personálny prenájom (do 1 roku)
 • prenájom zamestnancov just in time (prenájom na dohodu resp. na vykonanie diela)
 • výber zamestnancov podľa požiadaviek zákazníka
 • personálne služby

Produkt a personál

Produktom je služba, sprostredkovanie zamestnania

 • poskytovanie dočasných/ sezónnych zamestnancov
 • poskytovanie pracovno-právneho poradenstva
 • sprostredkovanie zamestnania do rôznych krajín
 • brigádnicky servis
 • školenia, rekvalifikácia,
 • dlhodobý personálny prenájom (nad 1 rok)
 • krátkodobý personálny prenájom (do 1 roku)
 • prenájom zamestnancov just in time (prenájom na dohodu resp. na vykonanie diela)
 • výber zamestnancov podľa požiadaviek zákazníka
 • komplexné služby v konzultingu pre všetky oblasti ľudských zdrojov
  • permanent recruitment,
  • executive search,
  • training and development,
  • compensation and salary systems,
  • outplacement služby