Základné údaje

Osobné údaje

 

Dôchodok

výsluhovýinvalidnýstarobnýžiadny

Záznam v registri trestov:

ánonie

Evidovaný na ÚP:

ánonie

Vzdelanie a iné znalosti


Jazyk: AnglickyNemeckyRuskyTaliankyŠpanielskyFrancúzsky
Vodičský preukaz : AAMBBECCEDDET
Držiteľ preukazu : VZVŽeriavnickýViazačskýZváračský
Elektrikárske zručnosti : §21§22§23

Pracovná história

1)
2)

Prehlásenie uchádzača o správnosti poskytnutých údajov

Súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti Active Job,s.r.o.. Svojim podpisom potvrdzujem, že moje osobné údaje, ktoré som poskytol(a) sú úplné, presné a pravdivé. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a tieto údaje budú spracované pre účely sprostredkovania zamestnania. podľa Zák. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú, s tým, že tento súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať

Kontakt

Šťastie spočíva v harmónii toho, čo hovoríte, čo robíte a čím ste.

Móhandás Karamčand Gándhí