Active Job

Sme spoločnosťou, ktorej cieľom je prinášať zamestnávateľom na mieru šité riešenie personálnych otázok. Zaoberáme sa sprostredkovaním práce a personálnym leasingom pre žiadateľov zo Slovenska, Česka a krajín celej Európskej Únie. Poskytujeme taktiež komplexné služby v konzultingu pre všetky oblasti ľudských zdrojov ako peo-spolocnostirmanent recruitment, executive search, training and development, compensation and salary systems, rovnako ako aj outplacement služby. Samozrejmosťou je aj:

  • flexibilita, to znamená, že spoločnosť vie vždy vyjsť v ústrety uchádzačovi a prispôsobiť sa výškou poplatkov konkurencii(nad 1 rok)
  • spoločnosť je vždy otvorená dialógu
  • spoločnosť sa vždy snaží nájsť ideálne riešenie

Flexibilne a efektívne reagujeme na trhovú situáciu a najmä na požiadavky zákazníkov. Aplikujeme informačný systém na vytvorenie detailných databáz o svojich klientoch a potenciálnych uchádzačoch. Active Job je pripravený na spoluprácu s agentúrami, ktoré sa starajú o vyhľadávanie a výber zamestnancov v zahraničí. Na základe zmluvy o spolupráci agentúra vyhľadá a poskytne tých kandidátov zo Slovenskej Republiky, ale aj iných národov, ktorí by spĺňali všetky požadované kritéria pre obsadenie pracovnej pozície v zahraničí.

Naše služby sú výnimočné tým, že prinesú na slovenský trh nové moderné prístupy v oblasti manažovania ľudských zdrojov. Sme korektným a spoľahlivým partnerom pre zamestnávateľov aj našich zamestnancov, vďaka čomu sa plánujeme rozrastať. Dokážeme mimoriadne flexibilne reagovať na všetky požiadavky. Pri výbere pracovníkov kladieme veľký dôraz na osobné pohovory a ich jednotlivé kvality.

Zabezpečíme komplexné služby od výberu vhodných kandidátov, cez vznik a zánik pracovného pomeru až po mzdovú a odvodovú agendu. Zamestnancov vedieme k zodpovednosti, lojálnosti, čím chceme dosiahnuť maximálne kvality jednotlivých persón. Vzájomnú dôveru považujeme za základ úspešnej a dlhodobej spolupráce.